In memoriam

René Van Ostaeyen

(°Brecht 18 maart 1896, +Brecht 8 juli 1964) Vrederechter R. Van Ostayen, beter gekend als “de juge”, was een zeer belezen man die de leerstof van zijn jeugdjaren niet kon vergeten: hij kende nog steeds grote delen van zijn klassieke auteurs van buiten. Hij was…

Lees meer

Jozef Ernalsteen

(°Ophoven-Limburg 22 juni 1894, †Antw. 17 jan. 1974) De derde opperhoofdman kan op een rijk gevuld leven in dienst van het gildeleven terugblikken. Op jeugdige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Antwerpen waar hij in dienst trad van de provincie en tevens fungeerde als…

Lees meer

Jos Vorsselmans

(°Brecht 10 juli 1887, †19 september 1978) Als medestichter van de Hoge Gilderaad der Kempen heeft Jos Vorsselmans zijn leven lang geijverd voor het Kempisch gildeleven. Op 10 november 1953 werd Jos Vorsselmans, hoofdman van de Sint-Jorisgilde te Kalmthout, verkozen als opperdeken in de plaats…

Lees meer

Eugeen Van Autenboer

(°Mechelen 15 mei 1920 +Turnhout, 11 maart 2008) Na zijn studies aan het Sint-Romboutscollege van zijn geboortestad studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar hij in 1943 doctoreerde. Na zijn studies werd hij leraar aan het Koninklijk Atheneum van Turnhout en daarna…

Lees meer

Alfons De Vos

(°Berchem 4 februari 1901, †Vosselaar 15 september 1968) In 1968 ontslag genomen als opperhoofdman. Alfons De Vos was bestendig afgevaardigde of beter gekend als “député” van de provincie Antwerpen. Hij koesterde een grote en daadwerkelijke belangstelling voor het gildewezen. Als lid van de Sint-Sebastiaansgilde van…

Lees meer