René Van Ostaeyen

(°Brecht 18 maart 1896, +Brecht 8 juli 1964)

Vrederechter R. Van Ostayen, beter gekend als “de juge”, was een zeer belezen man die de leerstof van zijn jeugdjaren niet kon vergeten: hij kende nog steeds grote delen van zijn klassieke auteurs van buiten. Hij was een persoonlijkheid die om zijn wijsheid alom werd gerespecteerd. Als echte humanist versmaadde hij de geneugten des levens niet. Carpe diëm zongen de ouden en hij volgde hun raad.

Na de eerste wereldoorlog bewerkstelligde hij als hoofdman de heropleving van de Sint-Jorisgilde van Brecht. Bij de stichtingsvergadering van de Hoge Gilderaad der Kempen stelde G. Meeusen hem voor als opperhoofdman, een aanstelling die in de volgende vergadering van 9 maart 1952 door de raad der hoofdmannen werd bevestigd.

R. Van Ostayen overleed in 1964, enkele dagen na het gildefeest te Herentals, toen hij zich al niet te best voelde.

De eerste opperhoofdman was een figuur die, door iedereen die hem gekend heeft, moeilijk kan vergeten worden.