De Knaap

Recentste nummers

Bekijk hier de recentste nummers van De Knaap.

 Archief

Bekijk hier het digitaal archief van De Knaap (jaargangen 1966-1999).

Over De Knaap

Een organisatie die degelijk wil werken moet het contact met de leden onderhouden door hen zogoed mogelijk te informeren. In september 1965 zag de Hoge Gildenraad deze noodzaak in; de wethouders besloten een driemaandelijks blad uit te geven. De gilden werden verzocht het aantal gewenste exemplaren op te geven. De belangrijkheid van dit initiatief drong evenwel langzaam door. Op 14 november 1965 was er door negen gilden ingeschreven voor in totaal 100 exemplaren. De uitgave werd uitgesteld. Er werd propaganda gemaakt en stilaan vermeerderde het aantal belangstellenden. In mei 1966 kreeg de griffier de opdracht prijs te vragen voor 500 exemplaren voor een blad van 4 of meer bladzijden. Drukker Daneels (Beerse) bleek het voordeligste en het eerste nummer kon verschijnen. Het aantal exemplaren is opgelopen tot 1300 in 2002.

De Knaap moest in handen komen van zoveel mogelijk gildenleden. Het lidgeld van de Hoge Gildenraad der Kempen werd verhoogd maar daarin waren 5 exemplaren voor elke gilde inbegrepen. Belangstellenden konden zelf een abonnement nemen. Op deze wijze raakten de activiteiten van de Hoge Gildenraad der Kempen evenals de gilden bekend. Uitslagen van schietingen, verslagen van gebeurtenissen alsmede wetenswaardigheden over de gilden, in heden en verleden, werden geboekstaafd.

Ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de Hoge Gildenraad der Kempen onderging De Knaap een gedaanteverandering: talrijke foto’s en een vernieuwde omslag waren er het bewijs van.

Het tijdschrift van de Hoge Gildenraad der Kempen werd in de loop der jaren door verschillende drukkers de wereld ingezonden: Daneels (Beerse), Sint-Barbara (Turnhout), St. Wouters (Oostmalle) en Antilope (Lier).

Het kon niet anders of het tijdschrift zelf moest qua inhoud een evolutie meemaken. Dit was maar mogelijk dankzij de medewerking der verschillende wapens die nu voor elk nummer een bijdrage moeten leveren. De Knaap verscheen op regelmatige tijdstippen met uitzondering van enkele dubbelnummers.

Van nummer 1 (1966) tot en met nummer 79 (1985) waren het vier of acht bladzijden zonder kaft. De omslag van nummer 80 (1986) tot en met nummer 136 was van de hand van de bekende kunstenaar Frank Ivo Van Damme. Gildenbroeder Eric Saccasyns ontwierp de kaft van het nummer 137 tot nummer 143. De omslag voor het jubeljaar 2002 werd ontworpen door Marc Van Heurck.

De evolutie van De Knaap, zowel voor inhoud als vorm, bewijst de levenskracht van het Kempische gildenwezen.


Oude koppelingen (niet meer gebruiken)