Jaak Bleyenbergh van de St.-Jorisgilde Nieuwmoer

Gildefeest en landjuweel

Het Gildefeest of Landjuweel vindt plaats tijdens het laatste weekend van juni. De inrichtende gilde houdt ermee rekening dat er minimaal drie weken liggen tussen het Schietspel en tussen het Gildefeest/Landjuweel. Bij de aanduiding van de Gildefeesten en Schietspelen zal de Wet rekening houden met de lokalisering van de feesten (indien mogelijk afwisselend gespreid over het gebied), het aantal jaren van aansluiting bij de HGK van de aanvragende gilde, en de plaatselijke omstandigheden en zal de Wet vaststellen of de nodige waarborgen en lokalen aanwezig zijn tot het opzetten van een in alle opzichten verantwoord Gildefeest.

Het Landjuweel wordt om de vijf jaar betwist. De organisatie ervan is verplichtend voor de winnaar van het laatst betwiste Landjuweel. De winnaar moet zich hiermee akkoord verklaren bij de overhandiging van de Landjuweeltrofee. Wanneer deze echter, wegens door de Wet te controleren onvoorziene omstandigheden, niet in de mogelijkheid verkeert, de organisatie van het Landjuweel naar behoren te verzekeren, moet ze dit minstens twee jaar van te voren aan de Wet meedelen. In dit geval wordt de organisatie van het Landjuweel toevertrouwd aan de gilde die, op het laatste Landjuweel, tweede werd gerangschikt in het eindklassement.

Bekijk hier de tussenstanden van het landjuweel.