Geschiedenis

Van de oorsprong tot 1800

Onze gewesten, gelegen aan de Noordzee, ontwikkelden zich na de invallen van de Noormannen tot een belangrijk, economisch, cultureel, politiek en religieus centrum. Ze werden een pion in het politiek bedrijf van het Europa van toen. Door het Verdrag van Verdun (843) werd het rijk…

Lees meer

Achteruitgang en heropleving 1800-1952

Tussen 1800 en 1952 werd er meer en meer aandacht geschonken aan het gevoel en het verleden. De gilden kwamen vanzelfsprekend terug onder de aandacht en ze ontwaakten uit hun diepe slaap. Helaas, het uitbreken van de eerste wereldoorlog (1914-1918) riep een halt toe aan…

Lees meer

De oprichting van de HGK

De tweede wereldoorlog (1939-1945) belette de verdere doorbraak van het gildewezen. De droeve oorlogsjaren waren een hinderpaal geweest voor vele gilden om hun openbare activiteiten verder te ontplooien. Het gildenleven stond op een laag pitje. Het was maar uitgesteld. Het einde van de oorlog gaf…

Lees meer