Uitstel studiedag en voorjaarsvergadering 2022

Naar aanleiding van de coronapandemie die momenteel in alle hevigheid woedt, heeft de Wet van de Hoge Gilderaad der Kempen beslist om de studiedag, die gepland was op 12 februari 2022, uit te stellen. Aangezien we geen kristallen bol of een onfeilbare en betrouwbare toekomstvisie bezitten, kunnen we u ook geen idee geven op welk moment we de studiedag dan wel kunnen organiseren.

De reeds betaalde bijdragen van de gilden zullen worden terugbetaald door onze penningmeester.

De voorjaarsvergadering van de Hoge Gilderaad, die gepland staat op 20 februari 2022, wordt om dezelfde gezondheids- en veiligheidsredenen eveneens uitgesteld.  We hopen u snel hiervoor een nieuwe datum te kunnen melden.

Mag ik u vragen dit nieuws zo breed mogelijk te verspreiden binnen uw gilde, daar in de recente uitgaven van de Knaap deze twee data nog wel staan vermeld.

Hartelijke dank voor uw medewerking en hou moed. Na deze golf wordt waarschijnlijk alles weer beter.