Orde van de papegaai en trouw 2022

De eretekens in de Orde van de Papegaai en Trouw kunnen weer worden aangevraagd.

Artikel 106:
De gildeleden ontvangen het ereteken volgens volgend overzicht:

Aanvankelijk zal voor iedereen die reeds een ereteken bezit, het volgende ereteken "de zilveren papegaai met schild" zijn. Dus het 2de ereteken met een andere gravure.

De gilde kan een ereteken met oorkonde aanvragen

  • wegens trouw:
    • gildeleden die 25 jaar lid zijn (vanaf 1997): 1ste ereteken = zilveren papegaai
    • gildeleden die 40, 50, 60, 70 jaar lid zijn (vanaf 1982, 1972, 1962, 1952): 2de ereteken = papegaai met schild met gravure
  • wegens verdienste volgens bovenstaand overzicht
    • 1ste ereteken indien eerste nominatie = zilveren papegaai
    • 2de ereteken indien reeds genomineerd = zilveren papegaai met schild

De eretekens zullen worden uitgereikt op zondag 8 mei 2022 te Lichtaart. De gilde ontvangt nog een uitnodiging voor deelname aan de feestdag.

De kandidaten voor toekenning van een ereteken worden voorgedragen door de hoofdman van de gilde waarvan de kandidaat lid is. De hoofdman is verantwoordelijk voor de juistheid van de voorgedragen persoonsgegevens van deze kandidaten. Als er twijfel is over de schrijfwijze van de naam van de kandidaat, vraag dan voor alle zekerheid de identiteitskaart. Zorg ook dat de gegevens van de HGK-ledenlijst worden aangepast aan de juiste schrijfwijze van de namen van uw gildeleden via mail aan hgkleden@gmail.com.

Gelieve de eretekens voor 2 februari 2022 aan te vragen bij de griffier van de HGK:
Jo Boenders, Blijkerijstraat 37 te 2390 Oostmalle, joboenders@telenet.be
Elke gilde heeft hiertoe formulieren ontvangen. Deze kunnen digitaal of per post verstuurd worden.

De bijdrage in de kosten van de door de gilde aangevraagde eretekens bedraagt 10 euro per ereteken. De gilde ontvangt hiervoor een betalingsverzoek van de penningmeester na de toekenning van de eretekens.

Zorg dat uw formulier tijdig wordt ingediend; dus voor 2/02/2022. Laattijdig ingestuurde kandidaturen zullen geweigerd moeten worden omdat ook de Wet tijd nodig heeft om de aangebrachte gegevens te verwerken en bestellingen te plaatsen. Tracht daarom ook zo snel als mogelijk te reageren op bijkomende vragen of verzoek tot verduidelijking.

Hartelijke dank voor uw medewerking.

Namens de Wet van de HGK
Jo Boenders
Griffier.