Jos Vorsselmans

(°Brecht 10 juli 1887, †19 september 1978)

Als medestichter van de Hoge Gilderaad der Kempen heeft Jos Vorsselmans zijn leven lang geijverd voor het Kempisch gildeleven.

Op 10 november 1953 werd Jos Vorsselmans, hoofdman van de Sint-Jorisgilde te Kalmthout, verkozen als opperdeken in de plaats van de overleden dr. J. Van Gorp. Wegens ziekte was hij genoodzaakt ontslag te nemen maar kwam later terug. Na het ontslag van J. Ernalsteen werd hij in 1974 aangesteld tot opperhoofdman, een functie die hij tot 1 maart 1978 heeft waargenomen.

De “meester” zoals vele hem gekend hebben, was de laatste van een generatie onderwijzers die zich ten zeerste interesseerden voor de geschiedenis van eigen streek. Werd hij immers geen archivaris van Kalmthout? Hij schreef een groot aantal bijdragen over de plaatselijke geschiedenis en vooral over de schuttersgilden van zijn streek. Hij werd zelfs de eerste opperkoning van de voetboog.

Jos Vorsselmans ijverde vooral voor het behouden van de traditionele gebruiken van de gilden die in de eerste plaats verenigingen van schutters moesten zijn.

De Hoge Gilderaad der Kempen zal steeds dankbaar terugdenken aan deze hoofdman en later erehoofdman van de Sint-Jorisgilde van Kalmthout en opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen. Piëteitsvol denken wij aan hem terug.

Jan Vorsselmans