Jaarlijkse "staten" van de gilde

Geachte hoofdman, hoofdvrouw,
Griffier, penningmeester,
Gildebroeder, gildezuster,

Er komen veel vragen naar de verzending van de jaarlijkse "staten" van de gilde.
Dit is de planning:

December 2020

 • brief van de opperhoofdman met de nieuwjaarswensen (Jo via mail aan hoofdman + griffier + Wet)

Januari 2021

 • maandag 4 januari
  • RIO (Jo via mail aan hoofdman + griffier + Wet)
 • 2de week (verloren maandag 11/1)
  • ledenlijsten, gilde-fiches, lijst met eretekens (Pat via mail aan hoofdman + griffier)
 • 3de week
  • via de post: de loten met begeleidende brief over mogelijke uitstel van de trekking en ook betaling (Ludo via post aan hoofdman of griffier)
 • 4de week
  • via mail betalingsverzoek voor de bijdragen ook met mogelijkheid tot uitstel (Ludo via mail aan hoofdman en penningmeester)

Februari 2021

 • 1ste week (1 februari)
  • Richtlijnen en aanvragen eretekens 2021. Dit verschijnt ook in De Knaap van 1 maart (Jo)

Er is binnen de Wet nog overleg over uitstel van de betalingen en activiteiten wegens corona maatregelen. Dit wordt dan nog voorgelegd tijdens de najaarsvergadering.

Wij houden u verder op de hoogte. Ook via De Knaap en de HGK-website.

Beste wensen,

Jo Boenders
Griffier HGK