Eugeen Van Autenboer

(°Mechelen 15 mei 1920 +Turnhout, 11 maart 2008)

Na zijn studies aan het Sint-Romboutscollege van zijn geboortestad studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar hij in 1943 doctoreerde. Na zijn studies werd hij leraar aan het Koninklijk Atheneum van Turnhout en daarna te Mol. Bovendien werd hij belast met de cursus Kunstgeschiedenis aan de Academie voor Schone Kunsten te Turnhout.

De vijfde opperhoofdman stelde van zijn prille jeugd belang in de plaatselijke geschiedenis en volkskunde. Hij werd niet alleen lid van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde der provincie Antwerpen maar ook van de Vlaamse afdeling van de Nationale Commissie voor Volkskunde.

Van zijn hand verschenen talrijke bijdragen over allerlei historische onderwerpen, vooral over rederijkers en... schuttersgilden.

In 1959 werd hij aangesteld tot jurylid van de Hoge Gilderaad der Kempen waarvan hij in 1969 tot griffier werd verkozen. Toen de functie van opperhoofdman, door het overlijden van J. Vorsselmans, vacant kwam werd hij door de raad van hoofdmannen op 11 maart 1978 tot nieuwe aanvoerder van de Kempische gildeschutters gekozen.

Eugeen Van Autenboer