Oproep van uit de werkgroep dansen

Langs deze weg willen wij, de werkgroep dansen, een oproep doen om kandidaten te vinden welke zich tot de werkgroep willen verbinden, daar het landjuweel dichter bij komt en enkele mensen uit deze groep hiermee willen stoppen.

Verder willen wij jullie eraan herinneren dat na het landjuweel het RIO kan aangepast worden, dus indien er voorstellen zijn geef deze dan aan ons door, zodat wij deze al eens kunnen doornemen en bespreken.

Graag willen wij iedereen veel dansgenot toewensen.

De voorzitter.