Werkgroep Jeugdwerking

Doelstelling

De werkgroep Jeugd is een adviesgroep die de HGK zal bijstaan in haar algemene werking. Zij zal de HGK adviseren hoe een jeugdwerking de drempel van toetreding zal verlagen. Haar voorstellen zullen door de wet behandeld en voorgedragen worden aan de algemene vergadering. Het gegeven advies is een aanbeveling aan de aangesloten gilden om de eigen werking hierop af te stemmen.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep jeugd zal bestaan uit jonge hoofdmannen of leden van gilden die in het gildewezen ook een toekomst voor de jeugd behartigen. Onderling worden de taken in de werkgroep verdeeld als volgt:
  • de voorzitter
  • verslaggever
  • leden
  • één vertegenwoordiger van de Wet.
Van alle activiteitenverslagen zal een kopij gegeven worden aan de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en aan de Hoofdgriffier.

Taakverdeling

De leden van deze werkgroep zullen een plan opstellen hoe men jeugd kan aantrekken om het gildeleven naar de toekomst te bestendigen.