Werkgroep Gildebezittingen

Doelstelling:

 • op een kwaliteitsvolle manier zorg te dragen voor het historisch erfgoed
 • het conserveren of restaureren van gildebezittingen, informatie verstrekken van namen en adressen van restaurateurs van gildebezit of van kunstenaars die gildevoorwerpen maken
 • de coördinatie van keurdagen
 • informatie verstrekken over de opbouw van een vaandel, de breuken, de blazoenen enz.
 • informatie verstrekken over kalligrafie en computer-geschreven teksten in de registers, de heraldische opbouw en de artistieke vrijheid 
 • de traditionele waarden, eigen aan het gildeleven, in stand houden
 • het toekennen van punten tellend voor het landjuweel
 • de gilden informatie verstrekken over hun gildebezittingen, door deskundige juryleden.

Samenstelling van de werkgroep

 • de voorzitter
 • de verslaggever
 • de leden
 • logistieke ondersteuning (opperdeken, opperkoning)
 • één vertegenwoordiger van de Wet
 • de commissarissen
 • leden, voorgedragen door de gilden

Taakverdeling

 • opmaken van een begroting
 • opmaken verslagen van de vergaderingen
 • zoeken naar geschikte locatie voor
  1. tentoonstellingsruimte
  2. eetgelegenheid
  3. ontvangstruimte
  4. congreszaal
 • aanschrijven gilden tot deelname aan de studiedag
 • uitnodigen van bekwame juryleden / sprekers, in samenwerking met de Wet
Van alle activiteitenverslagen zal een kopij gegeven worden aan de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en aan de Hoofdgriffier.