Hallo beste mensen
Hierbij wil ik jullie reeds de datums danscursus 2017 – 2018 meedelen zodat jullie hiermee rekening kunnen houden en misschien ook hiernaar toe kunnen komen, hoe meer danskoppels hoe gezelliger.
Gilde die nog een dansavond of dansnamiddag willen inrichten kunnen dit nog steeds aan de werkgroep mededelen zodat wij de andere gilden hiervan op de hoogte kunnen brengen.
Mag ik ook vragen dit door te geven aan jullie leden.
25 september 2017 dansavond St. Jorisgilde te Oostmalle
Danscursus najaar 2017 bij de St. Jorisgilde te Rijkevorsel
Dinsdag 10 oktober 2017
Donderdag 19 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Maandag 30 oktober 2017
Donderdag 9 november 2017
Telkens om 20h
Danscursus voorjaar 2018 bij de St. Sebastiaansgilde te Merksplas
Donderdag 15 februari 2018
Dinsdag 20 februari 2018
Maandag 26 februari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018
Telkens om 20h.
 
Tot dan
Groetjes
De werkgroep dansen.

Doelstelling

De werkgroep dansen is een adviesgroep die de HGK zal bijstaan in haar algemene werking. Om de kennis en de inhoud van het dansen optimaal uit te kunnen beoefenen is er nood aan verder onderzoek om de toekomst ervan te bestendigen. Hiervoor dienen instructies en aanbevelingen opgesteld te worden door de werkgroep. Om dit te verwezenlijken kan de werkgroep een beroep doen op gekende organisaties zoals het IVV.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep dansen zal bestaan uit de dansverantwoordelijken van de gilden die het dansen beoefenen. Voor de behandeling van de technische inhoud van het dansen is het aangewezen hiervoor raad te vragen aan derden. Onderling worden de taken in de werkgroep verdeeld als volgt:

 • de voorzitter
 • de verslaggever
 • de leden
 • één vertegenwoordiger van de Wet.
Van alle activiteitenverslagen zal een kopij gegeven worden aan de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en aan de Hoofdgriffier.

Omschrijving van de taken

 • cursussen organiseren voor dansers; zowel voor beginners als gevorderden en voordansers
 • cursussen organiseren voor lesgevers
 • bijscholing van de muzikanten; dit met lesgevers uit eigen rangen of zo nodig anderen
 • opstellen programma en leiding van het dansen op het bal van de Andersvaliden en zorgen voor het orkest; dit in samenwerking met de bevoegde assistent-griffier
 • bijwerking en eventuele aanvulling van de voorziene danslijst
 • opbouw van archief „dansbegeleiding‟ voor dansen en muziek
 • danskledij m.m.v. bevoegden
 • inrichten van dansnamiddagen m.m.v. de gilden
 • aanbrengen juryleden uit eigen gilden voor het gildefeest of Landjuweel
 • opstellen van jaarlijkse begroting voor de penningmeester.

Van alle activiteitenverslagen zal een kopij gegeven worden aan de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en aan de Hoofdgriffier.


Bericht aan de dansers

Op de laatste danscursus te Rijkevorsel werden enkele aangeleerde dansen op film vastgelegd.  Hier onder vind je de link naar deze films.

Abraham                           https://www.youtube.com/watch?v=k1VomnEoxLQ
Tamseler driespan            https://www.youtube.com/watch?v=TCFHRzM4C_o
Weverdans                        https://www.youtube.com/watch?v=KcYu0c_6if0