Werkgroepen

Om de werking van de Wet te ondersteunen worden er werkgroepen opgericht zoals onder andere voor dansen, vendelen, roffelen, jeugdwerking, feestelijkheden en gildebezittingen. Hun taak bestaat erin, onder toezicht van de Wet, adviezen te verlenen en activiteiten te organiseren. Jaarlijks wordt in de begroting per werkgroep een bedrag voorzien voor de werking ervan.
De werkgroepen zijn: