2. Leden

De HGK verenigt gilden die de grondbeginselen respecteren en bewaren van de gilden die vóór 1789 actief waren in de Kempen en de schutterij als voornaamste doel hebben en de oude tradities, gewoonten en gebruiken, eigen aan het gildewezen, in ere houden. De vereniging bestaat uit actieve en toetredende leden. Het aantal leden is niet beperkt, maar het aantal actieve gilden mag niet lager zijn dan zestien (16). Enkel de actieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering (de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen).
Comments