1. Inleiding

Het Reglement van Innerlijke Orde is een aanvulling van de statuten van de Hoge Gilderaad der Kempen V.Z.W. Alle artikelen zijn bindend voor de aangesloten leden. De Wetsvergaderingen, de statutaire en buitengewone vergaderingen van de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen worden gewoonlijk gehouden op de zetel van de HGK of een andere plaats, bepaald door de Wet.

De tekst van dit huishoudelijk reglement werd in de vergadering der hoofdmannen van 14 november 1982 voorgesteld en unaniem aanvaard in de voorjaarszitting van 6 februari 1983. Het was uitvoerbaar met ingang van 1 januari 1983. Het is vooral belangrijk voor de toekenning van de Orde van de Papegaai en de Orde van Trouw. (De Knaap, nr. 69 1983, nr. 2).

De tijd staat niet stil. Steeds komen er nieuwe problemen aan de orde. Om de vijf jaar wordt het Reglement van Innerlijke Orde aangepast (besluit 25 augustus 1990).

De nieuwe reglementen volgen elkaar op. Op 26 februari 1991 werden aangepaste reglementen goedgekeurd (algemene voorwaarden 1-8 ter vervanging van art. 1-23 en art. 122-123). Een verbeterd Reglement van Innerlijke Orde zag het licht in 1996. Het werd op 18 februari aangenomen. En nog was het niet gedaan! Een werkgroep zette zich in om een aan de tijd aangepast Reglement van Innerlijke Orde op te stellen. Na grondige besprekingen werd het goedgekeurd op 18 februari 2001 (118 artikelen).

In deze huishoudelijke reglementen over schietingen, gildenfeesten, landjuwelen, keuren studiedagen worden ook de reglementen die elk wapen zelf opstelde opgenomen.