Structuur

Noot van de webmeester:
De informatie op deze webstek volgt qua structuur grotendeels het officieel document "Reglementen HGK 2010", maar werd hier en daar aangevuld met informatie uit het boek "50 jaar Hoge Gilderaad der Kempen" en ook geactualiseerde informatie m.b.t. tot de mandaathouders. Tevens werd gestreefd naar een leesbare inhoud; daarom werden artikelnummers achterwege gelaten. U kan niettemin het volledig en juridisch bindend document ook afhalen onderaan deze pagina.
Ċ
Mathias Van Aken,
19 dec. 2011 14:14