In memoriam

Hier eren en herdenken we de belangrijke pioniers van de HGK, zoals de oprichters, opperhoofdmannen, griffiers, penningmeesters e.a. Ook de lijst van de overleden gildeleden zal hier verschijnen.