Geschiedenis‎ > ‎

g. Toetreding tot de HGK

Alleen oude gilden die hun ontstaan, daterend van vóór de Franse Revolutie, kunnen bewijzen kunnen toetreden tot de Hoge Gildenraad der Kempen. Vele schuttersgilden zijn in de loop der eeuwen verdwenen, vooral tijdens de Franse Omwenteling. Andere gilden zijn omgeschakeld tot maatschappijen die dikwijls de naam van hun patroonheilige bleven behouden. Gelukkig bleef een groot aantal gilden bestaan, soms na een periode van inactiviteit.

Om zo goed mogelijk ingelicht te worden over het bestaan van de schutters besloot de Wet in september 1952 aan alle gemeentebesturen binnen haar regio, inlichtingen te vragen over gilden die op hun grondgebied werkten en nog bestonden. Ook werd gevraagd waar hun voorwerpen zich bevonden. In het begin van het volgend jaar kon een uitgebreide lijst opgesteld worden.

Het gebied van de Hoge Gildenraad der Kempen was nauwkeurig omschreven. Er waren gilden van buiten deze streek die wensten aan te sluiten, maar ze werden geweigerd, zoals Sint-Barbara uit Oostham (aanwezig op stichtingsvergadering) en Sint-Sebastiaan Haacht. Waar op vroegere gildenfeesten schuttersmaatschappijen toegelaten werden was dit nu, door de oprichting van de Hoge Gildenraad der Kempen, onmogelijk geworden.

De gilden moeten steeds hun lidmaatschap aanvragen bij de Wet. Deze onderzoekt de oudheid van de gilden en geeft advies. De raad der hoofdmannen moet hierover beslissen in een algemene vergadering.

Elke gilde is autonoom met eigen reglementen, maar deze mogen niet tegenstrijdig zijn met het statuut van de Hoge Gildenraad der Kempen. Nieuw aangesloten gilden beloven plechtig de voorschriften van de Hoge Gildenraad der Kempen na te leven. Bovendien ontvangen zij, bij aansluiting, een modelkaart voor de dagelijkse werking. Deze aangesloten gilden verplichten er zich toe een jaarlijkse staat in te vullen (namen van bestuursleden, activiteiten enz.) en een jaarlijkse financiële bijdrage te storten.

Het aantal gilden is in de eerste jaren na oprichting gestegen maar is de laatste tijd stabiel gebleven. Van de eerst aangeslotenen zijn er enkele weggevallen door opheffing, andere werden slapende gilden die soms later terug tot leven kwamen.

De navolgende lijst van aangesloten gilden werd opgemaakt volgens inschrijving in het ledenregister van de Hoge Gildenraad der Kempen. Bovendien werd nagegaan of zij in het opgegeven jaar hun bijdrage hadden betaald. De rekeningen van de Hoge Gildenraad der Kempen brengen hiervan de bewijzen.

1952 Arendonk Sint-Sebastiaan Brecht Sint-Joris
Brecht Sint-Sebastiaan (1952-1955) Ekeren Sint-Joris
Essen Sint-Sebastiaan Herentals Sint-Sebastiaan
Herselt Sint-Sebastiaan de Oude Kalmthout Sint-Sebastiaan
Kapellen Sint-Sebastiaan Kasterlee Sint-Sebastiaan
Kasterlee Sint-Antonius Lichtaart Sint-Sebastiaan
Lichtaart Sint-Antonius Meerle Sint-Sebastiaan
Mol Sint-Sebastiaan (tot 1968) Olen Sint-Antonius
Oostmalle Sint-Joris Oud-Turnhout Schoonbroek St.-Seb.
Retie Sint-Antonius Rijkevorsel Sint-Joris
Tielen Sint-Sebastiaan Tongerlo Sint-Sebastiaan
Tongerlo Sint-Norbertus Vosselaar Sint-Sebastiaan
Wechelderzande Sint-Sebastiaan Weelde Sint-Antonius
Westmalle Sint-Sebastiaan Westerlo Sint-Sebastiaan
Westerlo Heultje Sint-Niklaas Zandhoven Sint-Sebastiaan

1953 Sint-Antonius Brecht Sint-Huybrecht Wildert Sint-Andries
Schelle Sint-Sebastiaan Gierle Sint-Sebastiaan
Kalmthout Sint-Joris Retie Sint-Antonius

1955 Viersel Sint-Sebastiaan Hemiksem Sint-Sebastiaan
Sint-Pieters-Lille Sint-Sebastiaan Sint-Pieters-Lille Sint-Antonius

1956 Pulle Sint-Sebastiaan

1957 Rijkevorsel Sint-Sebastiaan Hoogstraten Sint-Joris
Loenhout Sint-Joris Meer Sint-Joris
Meerle Sint-Joris Merksplas Sint-Sebastiaan
Wuustwezel Sint-Christoffel

1958 Minderhout Sint-Joris

1959 Castelré Sint-Joris Meerhout Sint-Antonius
Nieuwmoer Sint-Joris Voortkapel Sint-Antonius

1960 Schilde Sint-Sebastiaan

1961 Hoogstraten Sint-Sebastiaan (tot 1970) Wortel Sint-Joris
Wuustwezel Sint-Joris Poppel Sint-Joris (tot 1962)

1962 Meer Sint-Sebastiaan

1964 Onze-Lieve-Vrouw Veerle

1966 Wuustwezel Sint-Sebastiaan

1967 Sint-Job in 't Goor Sint-Joris

1968 Herselt Sint-Sebastiaan de Jonge

1971 Sint-Lenaarts Sint-Joris

1973 Vorst Sint-Barbara (tot 1985) Schoten Sint-Sebastiaan

1974 Loenhout Sint-Sebastiaan

1979 Meer Sint-Ambrosius

1981 Mol Sint-Barbara (tot 1983)

1985 Kapellen Sint-Kristoffel

1986 Herselt Sint-Servaas Gierle Sint-Ambrosius
Poppel Sint-Sebastiaan Vlimmeren Sint-Sebastiaan

1980 Kalmthout Onze-Lieve-Vrouw

1992 Merksem Sint-Kristoffel
2010 Herselt Sint-Joris