De Gilden

Alle bij de HGK aangesloten gilden aanvaarden de Statuten en het Reglement van Innerlijke Orde en voeren de schikkingen van de eigen gildekaart, die primeren bij tegenstrijdigheid, nauwgezet uit.

De HGK wil waken over het behoud der tradities en gebruiken van de oude schuttersgilden (die historisch bewezen zijn). Daarom zorgen de gilden dat zij in de eerste plaats schuttersgilden blijven. De nevenactiviteiten mogen de aandacht van het schieten niet afleiden. Het past dat zoveel mogelijk gildeleden het wapen van hun gilde hanteren.

De Hoofdmannen/Hoofdvrouwen van de gilden worden voor het leven verkozen, behoudens andere schikkingen in de gilde. De Gildedekens worden regelmatig, op de in de kaart voorgeschreven tijdstippen, vernieuwd.

De koningschieting, op staande wip, gebeurt om de drie jaar tenzij de eigen gildekaart een langere termijn voorziet. Deze termijn mag ten hoogste zes jaar bedragen.

Al de be√ędigde gildeleden, wier gezondheidstoestand het toelaat, mogen deelnemen aan het koningsschieten.

Het koningsschieten dient tijdig doorgegeven te worden aan de Hoofdgriffier van de HGK en de redactieraad van de Knaap.

De gilden worden ingedeeld volgens het wapen waarmee ze schieten. Dit zijn de wapens: