Roffellessen 2012

Zie hier.

Vorming

 • Gildecongressen
  • worden ingericht in samenwerking met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de Hoge Gilderaad van Brabant, de Culturele Commissie van het aloude Hertogdom Brabant.
  • worden gehouden om de twee jaren tijdens de oneven jaren in een beurtrol van: Noord-Brabant, Kempen en Zuid-Brabant
  • het thema wordt in onderlinge samenspraak overeengekomen.
 • Colloquia
  • Een colloquium wordt ingericht wanneer een bepaald gegeven op het niveau van de HGK dient onderzocht en besproken te worden.
 • Cursussen
  • Een cursus wordt ingericht door de respectievelijke werkgroepen onder toezicht van de Wet.
 • Enquêtes of raadplegingen
  • Een enquête of een raadpleging is een schriftelijke bevraging, door de Wet ingericht,omtrent het innemen van een beslissend standpunt.