Werking t.v.v. andersvaliden

Tombola

Dit is de hoofdbron van inkomsten voor financiering van deze werking.
Verkoop van loten:
  • worden aan de gilden overgemaakt op de najaarsvergadering a rato van het aantal leden per gilde voor verkoop in eigen rangen.
  • tijdens het bal is er nog een verkoop van de resterende loten.
Prijzen voor de tombola:
  • worden aangekocht voor een bepaald bedrag.
  • giften van de gilden worden steeds in dank aanvaard.

Bal

Vindt jaarlijks plaats, het tweede weekend vóór Pasen, afwisselend met gildedansen en gewoon dansen. Het programma wordt opgesteld door de Werkgroep Dansen. Zij leiden het gildedansen. 

Selectie van de Instellingen

De aanvraag dient gericht te worden aan de Wet door de hoofdman/hoofdvrouw van een gilde, aangesloten bij de HGK, met duidelijke omschrijving van de activiteiten en doelstelling ten voordele van de andersvaliden, dit vóór 31 december.
Criteria voor de toekenning van de toelage:
  • kleinschalige erkende vereniging of instelling met een statuut
  • mag voor bepaalde projecten geen tussenkomst genieten van de overheid zoals O.C.M.W., gemeente, ziekenkas en dergelijke
  • instellingen worden door de Wet voorgelegd aan de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen tijdens de eerstvolgende voorjaarsvergadering, waar de Raad zijn goedkeuring en akkoord moet geven voor de toekenning.
  • instellingen voor bejaarden en dementen worden niet weerhouden.